דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 18/11/2019 01:15
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים